Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

GIẢI PHÁP

MobiFone Meeting

Họp trực tuyến

Smart Travel
Truyền thanh thông minh
Thông tin Nguồn
Cổng thông tin du lịch
Bảo Tàng Số

Sản phẩm MobiFone Bảo Tàng Số VR360 – 3D ra đời mang lại những lợi ích lớn cho Bảo Tàng, cung cấp phương thức truyền thông mạnh mẽ nhằm truyền tải thông điệp lịch sử, văn hóa một cách sống động và hấp dẫn.