MobiFone TP.Cần Thơ cùng Cao Đẳng Anh Quốc BTEC ký kết MOU

🎏Muốn đi nhanh thì đi một mình – Muốn đi xa thì đi cùng nhau 🦾
🎏MobiFone TP.Cần Thơ cùng Cao Đẳng Anh Quốc BTEC ký kết MOU nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nhân sự. Qua đó các đơn vị phối hợp đào tạo, thực tập và giới thiệu sản phẩm của nhau, tạo môi trường cho sinh viên phát triển và cung cấp nhân sự chất lượng cao cho định hướng tương lai.
MOBIFONE THÀNH PHỐ CẦN THƠ
.
.
.