Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

MobiFone Sóc Trăng trình bày về những lợi ích của Website dành riêng cho Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Sóc Trăng

MobiFone Sóc Trăng trình bày về những lợi ích của Website dành riêng cho Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Sóc Trăng, tại buổi gặp mặt và trao đổi Lãnh đạo BQL KCN rất hài lòng về các tính năng mà Website MobiFone thiết kế mang đến nhiều lợi ích cho các BQL cũng như các Cty trong KCN.