Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

MobiFone Sóc Trăng giới thiệu và khảo sát thực tế lắp đặt TTTM tại Công ty Thuỷ sản Tài Kim Anh ở KCN tại Sóc Trăng

MobiFone Sóc Trăng cùng anh em Trung tâm CNS MF9 sáng nay giới thiệu và khảo sát thực tế lắp đặt TTTM để thông báo xuống xưởng chế biến tôm tại Công ty Thuỷ sản Tài Kim Anh ở KCN tại Sóc Trăng và thống nhất thời gian lắp đặt vào thời gian tới

.