Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

Lễ ký kết triển khai thử nghiệm HTTT nguồn cấp tỉnh với Sở TTTT tỉnh Sóc Trăng

Một vài hình ảnh tại Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh với Sở TTTT tỉnh Sóc Trăng chiều nay. Sở đã tạo mọi điều kiện và có văn bản chỉ định MobiFone Sóc Trăng thực Hệ thống Thông tin nguồn cho Sở.