Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh Có Hủy Được Không?

Hóa đơn điện tử là một trong những loại hóa đơn được sử dụng phổ biến hiện nay trong kinh doanh. Việc điều chỉnh hóa đơn điện tử để sửa đổi, cải thiện thông tin trên hóa đơn là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thắc mắc về việc hóa đơn điều chỉnh có thể hủy được không và quy trình điều chỉnh hóa đơn điện tử như thế nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này.

Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh Có Hủy Được Không.
Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh Có Hủy Được Không.

Khi Nào Thực Hiện Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử?

Quy Trình Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Việc điều chỉnh hóa đơn điện tử được thực hiện khi hóa đơn đã lập có sai sót cần phải sửa đổi. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đều được xử lý bằng cách điều chỉnh. Mỗi trường hợp sai sót trên hóa đơn sẽ có cách xử lý khác nhau theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, quy trình điều chỉnh hóa đơn điện tử bao gồm các bước sau:

  1. Hủy Hóa Đơn Điện Tử: Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, bên bán cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
  1. Sửa Đổi Thông Tin Hóa Đơn: Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót về thông tin như số lượng, giá trị hàng hóa/dịch vụ, thuế suất,.. thì bên bán cần tiến hành sửa đổi thông tin trên hóa đơn để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hóa đơn.
  1. Lập Hóa Đơn Thay Thế: Sau khi điều chỉnh hóa đơn điện tử, bên bán cần lập hóa đơn thay thế mới chứa thông tin đã được sửa đổi hoặc bổ sung để gửi cho người mua.

Qua đó, việc điều chỉnh hóa đơn điện tử là quy trình quan trọng để sửa đổi thông tin sai sót trên hóa đơn và đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của các giao dịch thương mại.

Hóa Đơn Đã Điều Chỉnh, Thay Thế Hóa Đơn Đã Lập Có Sai Sót Thì Có Hủy Được Không?

Quy Định Về Hủy Hóa Đơn Điện Tử

Trong trường hợp hóa đơn đã điều chỉnh, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót, việc hủy hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau:

  • Bên bán cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
  • Lập hóa đơn điện tử mới chứa thông tin đã được sửa đổi hoặc bổ sung để gửi cho người mua.

Qua đó, việc hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp đã điều chỉnh, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các giao dịch thương mại.

Mẫu Thông Báo Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót được quy định theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT. Đây là mẫu thông báo cần được bên bán điền đầy đủ thông tin và nội dung liên quan đến việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót và yêu cầu cấp mã hóa đơn mới từ cơ quan thuế.

Thông qua việc sử dụng mẫu thông báo này, bên bán có thể thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn mới thay thế một cách chính xác và hợp pháp.

Kết Luận

Trong quá trình kinh doanh, việc điều chỉnh hóa đơn điện tử để sửa đổi thông tin sai sót là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các giao dịch thương mại. Việc hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp đã điều chỉnh, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót cũng đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ đúng quy trình quy định của pháp luật. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.