Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

MobiFone Invoice là gì?

Giới thiệu #

Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice là giải pháp cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên dùng tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước về quản lý hóa đơn.

MobiFone Invoice là một trong số ít các giải pháp Hóa đơn điện tử toàn diện trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/BTC theo Thông báo của Tổng cục Thuế (Danh sách chi tiết tham khảo tại đây), đảm bảo mang lại cho khách hàng một giải pháp toàn diện, an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như của khách hàng sử dụng.

Đối tượng sử dụng: Mọi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, giảm thiểu chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động cho cơ quan, doanh nghiệp.

Lợi ích & tính năng #

Tính năng giải pháp: 

 • Kết nối vá»›i Cổng nhận, truyền và lÆ°u trữ hoá Ä‘Æ¡n của MobiFone đáp ứng theo nghị định 123 và thông tÆ° 78 của BTC
 • Đăng ký, tạo lập, quản lí hóa Ä‘Æ¡n trá»±c tuyến.
 • Cung cấp nhiều mẫu hóa Ä‘Æ¡n có sẵn để tổ chức / doanh nghiệp lá»±a chọn.
 • Cung cấp dịch vụ thiết kế mẫu hóa Ä‘Æ¡n theo yêu cầu doanh nghiệp.
 • Cung cấp đầy đủ các chức năng xá»­ lí nghiệp vụ về lập má»›i hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­, Ä‘iều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa Ä‘Æ¡n theo đúng quy định.
 • Cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo thống kê về hóa Ä‘Æ¡n, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa Ä‘Æ¡n ra phần mềm kê khai thuế…
 • Cung cấp đầy đủ các tiện ích về quản lí hóa Ä‘Æ¡n.
 • Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền cho từng người sá»­ dụng.
 • Có đầy đủ tài liệu, video hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng dịch vụ hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­.
 • Tá»± Ä‘á»™ng cập nhật phiên bản má»›i khi có thay đổi về nghiệp vụ về hóa Ä‘Æ¡n theo quy định của cÆ¡ quan thuế.

Một số ưu điểm MobiFone Invoice mang lại cho khách hàng:

 • Tiết kiệm chi phí in ấn, lÆ°u trữ, bảo quản, chuyển phát hóa Ä‘Æ¡n chứng từ.
 • HĐĐT có thể liên kết vá»›i hệ thống phần mềm kế toán và hệ thống bán hàng, thuận tiện việc xuất hóa Ä‘Æ¡n.
 • Dá»… dàng kết xuất dữ liệu phục vụ nhu cầu báo cáo thống kê về doanh thu, hàng hóa của doanh nghiệp.
 • Giảm rủi ro mất hoặc thất lạc hóa Ä‘Æ¡n, cháy hỏng hóa Ä‘Æ¡n và các khoản phạt liên quan…
 • Góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tÆ° số 78/2021/BTC theo Thông báo số 557/TB-TCT ngày  18/11/2021 của Tổng cục Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *