Doanh nghiệp số
Doanh nghiệp số
Chính phủ số
Sản phẩm khác

MobiFone eContract là gì?

Giới thiệu #

MobiFone eContract là dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử/hợp đồng chữ ký số nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình ký kết các tài liệu, văn bản, hợp đồng thông qua hình thức trực tuyến.

MobiFone eContract đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo hợp đồng điện tử được phát hành đủ giá trị pháp lý như hợp đồng truyền thống: đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin và có thể truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Giải pháp đáp ứng đầy đủ  tiêu chí, điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 được ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Đối tượng sử dụng:

 • Doanh nghiệp tổ chức có quy mô vừa và nhỏ,
 • Các tổ chức, tập Ä‘oàn Tổng công ty lá»›n( thuá»™c top VNR500),
 • Các cÆ¡ quan Bá»™ ban ngành thuá»™c khối Chính phủ

Lợi ích & tính năng #

Các tính năng chính của giải pháp:

 • Soạn thảo, tạo quy trình ký kết, trình ký hợp đồng linh hoạt đáp ứng theo quy trình từng Ä‘Æ¡n vị, ký kết mọi lúc mọi nÆ¡i (Mobile App, Web)
 • Chỉ cần 1 bên sá»­ dụng dịch vụ MobiFone eContract, bên còn lại không cần cấp tài khoản phức tạp để tham gia ký kết.
 • Có thể sá»­ dụng cho các loại tài liệu khác không chỉ hợp đồng: biên bản, thỏa thuận…
 • Có thể cung cấp bá»™ API để tích hợp vào hệ thống nghiệp vụ
 • Dữ liệu hợp đồng được bảo mật mã hoá, chỉ Ä‘Æ¡n vị tham gia ký kết má»›i đọc được ná»™i dung
 • Có thể ký hợp đồng bằng nhiều hình thức: ký sim PKI, USB token, Ký ảnh..

Các ưu điểm giải pháp mang lại cho khách hàng:

 • Ký mọi lúc, mọi nÆ¡i, mọi thiết bị: MobiFone eContract cho phép ký hợp đồng Ä‘iện tá»­ ở nhiều định dạng (word, pdf, excel), trên mọi thiết bị (máy tính, Ä‘iện thoại thông minh, máy tính bảng), dùng mọi hình thức ký (ký sim PKI, USB token, Ký ảnh).
 • Ký kết không giấy tờ và hợp pháp: Vá»›i MobiFone eContract, doanh nghiệp có thể thá»±c hiện soạn thảo, in ấn, gá»­i và phê duyệt hợp đồng ngay trên các thiết bị Ä‘iện tá»­. Các hợp đồng này đảm bảo tính hợp pháp, giúp doanh nghiệp thay đổi phÆ°Æ¡ng thức ký kết truyền thống và hÆ°á»›ng tá»›i chuyển đổi số.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: MobiFone eContract há»— trợ doanh nghiệp ký kết hợp đồng không phụ thuá»™c vào không gian và thời gian. Từ đó rút bá»›t được thời gian, chi phí Ä‘i lại, gặp gỡ khách hàng, tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lÆ°u trữ, quản lý hợp đồng giấy
 • Đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng: Các hợp đồng Ä‘iện tá»­ được tạo và quản lý bởi MobiFone eContract đều được đảm bảo tính hợp lệ và có giá trị pháp lý nhÆ° hợp đồng truyền thống. Đặc biệt, MobiFone còn cấp Giấy chứng nhận xác thá»±c hợp đồng vá»›i các hợp đồng từ MobiFone eContract, cho phép bên thứ ba tra cứu, xác thá»±c hợp đồng khi cần đối chiếu. Khi có sẵn hệ thống ký kết Ä‘iện tá»­, các doanh nghiệp có nhu cầu xác thá»±c tính pháp lý cho ná»™i dung trong hợp đồng có thể thông qua giải pháp MobiFone eContract để xác thá»±c vá»›i dấu thời gian và chữ ký số của Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng. Các hợp đồng khi có sá»± xác thá»±c của Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng sẽ đảm bảo giá trị pháp lý cao nhất, hạn chế tối Ä‘a rủi ro cho các bên ký kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *